Certificat de urbanism

De cele mai multe ori, drumul birocratic pe care trebuie să-l parcurgă particularul în vederea obținerii tuturor actelor necesare începerii unor demersuri de construcție poate fi descurajator și poate să consume mult timp prețios.

De aceea suntem aici – pentru a te ajuta să-ți formezi o imagine mai clară și actualizată în legătură cu actele urbanistice necesare la majoritatea construcțiilor.

Ce înseamnă certificat de urbanism?

Conform legii, certificatul de urbanism este actul de informare al autorității publice competente, obligatoriu pentru începerea procesului de ridicare a unei construcții. Prin certificatul de urbanism se aduc la cunoștința solicitantului informații în legătură cu imobilul, precum: regimul juridic, regimul economic, regimul tehnic, avizele și acordurile pentru racordarea la rețelele de gaz, canalizare, apă și operatorii care urmează să emită aceste avize sau acorduri. Mai mult decât atât, certificatul conține limitări determinate de existența unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ), interdicții de construire, norme privind protecția mediului.

Regimul juridic cuprinde servituțile care apasă asupra imobilului, specifică dacă imobilul face parte din categoria monumentelor istorice, dar și titlul de proprietate.

Regimul economic privește categoria de folosință și destinația imobilului conform planului urbanistic aprobat, extrasul din regulamentul local de urbanism aferent privind funcțiunile permise sau interzise.

Regimul tehnic arată coeficientul de utilizare al imobilului, înălțimea maximă permisă, dimensiunile minime sau maxime ale parcelelor, alinierea terenului și a construcției față de străzile alăturate.

Certificatul de urbanism este numai primul pas în vederea obținerii autorizației de construcție, pe lângă acesta fiind necesare și alte avize/acorduri.

Obținere certificat de urbanism

Primul pas pe care trebuie să-l îndepliniți în vederea obținerii certificatului de urbanism este completarea unei cereri tip, care se găsește pe pagina de internet a primăriei sau la serviciul de urbanism al acesteia.

Formularul cuprinde informații de identificare a solicitantului, a imobilului și elemente care definesc scopul cererii.

Pe lângă această cerere, atașate ei, trebuie să fie depuse planuri cadastrale sau topografice, împreună cu inventarul de coordonate și extrasul de carte funciară actualizat, dar și dovada de achitare a taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism.

Taxele în mediul urban sunt calculate pentru fiecare metru pătrat construit, astfel:

  • până la 150 de metri pătrați – între 5 și 6 lei;
  • între 151 și 250 de metri pătrați – 6-7 lei;
  • între 251 și 500 de metri pătrați – 7-9 lei;
  • între 501 și 750 de metri pătrați – 9-12 lei;
  • între 751 și 1000 de metri pătrați – 12-14 lei;
  • peste 1000 de metri pătrați – 14 lei/metrul pătrat + 0,01 lei/metru pătrat pentru fiecare metru peste 1000.

În mediul rural, taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism constă în jumătate din sumele enumerate mai sus.

Scopul eliberării acestuia trebuie menționat în certificatul de urbanism. Certificatul de urbanism nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcție, de amenajare peisagistică sau de plantare.

În cazul în care, prin cererea de obținere a certificatului de urbanism, se solicită o modificare a prevederilor documentației de urbanism aprobate pentru zona respectivă, sau dacă condițiile specifice de amplasare sau natura obiectivelor de investiții o impun, autoritatea publică locală are dreptul:

❖ de a respinge în mod justificat cererea de modificare a prevederilor documentației de urbanism aprobate;

❖ de a condiționa autorizarea investiției și aprobarea de către autoritatea locală competentă a documentației de urbanism.

❖ publică locală competentă a unui plan urbanistic zonal de urbanism;

❖ condiționează autorizarea investiției de aprobarea, de către autoritatea publică competentă a unui plan urbanistic zonal, elaborat și finanțat prin fondurile persoanelor fizice și/sau juridice interesate, numai în baza unui aviz de oportunitate prealabil întocmit de structura de specialitate condusă arhitectul principal și aprobată de către primar sau președintele consiliului județean;

❖ solicită elaborarea unui Plan Urbanistic de Detaliu;

❖ să permită întocmirea documentației tehnice pentru obținerea autorizației de construire, fără a se întocmi documentația de urbanism, în cazul construirii pe un teren aflat în cadrul unei zone preexistente pe care construcțiile de pe parcelele adiacente au același regim de înălțime cu cel solicitat.

Termen eliberare certificat de urbanism

După cum este prevăzut în Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, termenul de eliberare a certificatul de urbanism este de 30 de zile, dar în funcție de primăria la care se adresează cererea, în practică acest termen poate fi depășit.

Spre deosebire de certificatul de urbanism pentru executarea de lucrări de construcții, certificatul de urbanism pentru informare se eliberează la cererea oricărui solicitant, persoană fizică sau juridică, care poate fi interesat să cunoască datele și reglementările la care se supune imobilul, terenul și/sau construcția se supune și se eliberează în termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea cererii.

Valabilitate certificat de urbanism

Termenul de valabilitate a certificatului este de la 6 luni la 24 de luni, dar poate varia în funcție de scopul pentru care a fost solicitat, complexitatea investiției și caracteristicile urbanistice ale zonei în care se află imobilul.

Avize obligatorii certificat de urbanism

În urma eliberării unui certificat de urbanism, acesta trebuie completat cu avizele și acordurile stabilite prin cuprinsul acestuia. Avizele, acordurile și actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, stabilite prin certificatul de urbanism și obținute de către solicitant, devin parte integrantă din autorizația de construire.

Avizarea se referă la procedura de analizare și exprimare a punctului de vedere al unei comisii tehnice din structura autorităților publice locale competente, având ca obiect analiza soluțiilor funcționale pe baza cărora se vor executa lucrările.

În urma acestui proces autoritatea emite un aviz favorabil sau nefavorabil, care are caracter de obligativitate.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Articole Populare

Cine este obligat să aibă POS în 2024?

Luând în considerare capacitățile tehnologice din zilele noastre, nu este surprinzător că plata cu...

Limită depunere numerar bancă – persoană fizică

Care este limita pentru depunere numerar la bancă pentru persoana fizică? Multe bănci din România...

Am uitat să scot raportul z – ce se întâmplă?

Am uitat să scot raportul z - raport z scos în ziua următoare Potrivit art....

Valoare reziduală

Ce înseamnă valoarea reziduală? Valoarea reziduală reprezintă suma de bani pe care un client care...