Am uitat să scot raportul z – ce se întâmplă?

Am uitat să scot raportul z – raport z scos în ziua următoare

Potrivit art. 64 din Normele metodologice din 2003 pentru aplicarea OUG 28/1999, Raportul Z (raportul fiscal de închidere zilnică) este: „documentul de finalizare a gestiunii pe termen scurt, respectiv zi de lucru, care conţine în mod detaliat date ce se vor înregistra în memoria fiscală ca date de sinteză pe termen lung, o dată cu emiterea acestui raport. Comanda de închidere zilnică a totalizatoarelor zilnice cu caracter fiscal este unică şi obligatorie.”

Raportul fiscal de închidere zilnică (Raportul Z) constând în documentul emis cu aparatul de marcat electronic fiscal care conţine date de sinteză cu caracter fiscal, cuprinde informații precum: 

  • denumirea şi codul de identificare fiscală ale operatorului economic emitent; – adresa de la locul de instalare, logotipul şi seria fiscală a aparatului de marcat; numărul de ordine numerotat progresiv; – data şi ora emiterii; – numărul bonurilor emise în ziua respectivă; – valoarea totală a operaţiunilor efectuate şi totalul taxei pe valoarea adăugată, cu precizarea nivelului cotei; – valoarea totală a operaţiunilor scutite de taxa pe valoarea adăugată; – valoarea taxelor care nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată. 
  • numărul de bonuri fiscale care au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului; – valoarea totală a acestora; – total taxă pe valoarea adăugată aferentă; – identificatorul jurnalului electronic; – numărul şi valoarea reducerilor, anulărilor; – sume de serviciu; – sumele rezultate pentru fiecare mijloc de plată utilizat. 

Cu alte cuvinte, raportul Z este documentul emis de un aparat de marcat electronic fiscal (casa de marcat), la finalul fiecărei zile, cuprinzând sumarul tranzacțiilor din ziua respectivă. Prin urmare, Raportul Z trebuie scos, ca regulă, de către operatorii economici la finalul fiecărei zile. 

În egală măsură, important de menționat este că și în ipoteza în care aparatul electronic fiscal a fost pus în funcțiune într-o zi în care nu s-au înregistrat bonuri fiscale, raportul Z trebuie generat, obligatoriu. Ca atare, în cazul în care, aparatul de marcat electronic fiscal a fost pus în funcțiune, trebuie generat raportul Z la inchiderea zilei fiscale, chiar dacă nu au fost emise bonuri fiscale în cursul acelei zile. 

Totuși, în cazul în care, din eroare, raportul Z nu a fost eliberat la finalul unei zile, există posibilitatea emiterii acestuia în ziua următoare, întrucât, în prezent, legislația nu interzice acest lucru. Totodată, deoarece pot să apară erori atunci când se face emiterea Raportului Z, e posibilă eliberarea mai multor astfel de documente în aceeași zi calendaristică. 

Nerespectarea obligației privind emiterea raportul Z constituie contravenție potrivit art. 10 alin. (1) lit. o) din OUG nr. 28/1999 și se sancționează cu amenda de la 4.000 lei la 6.000 lei potrivit dispozițiilor art. 11 alin. (1) lit. b) din aceeași reglementare. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Articole Populare

Cine este obligat să aibă POS în 2024?

Luând în considerare capacitățile tehnologice din zilele noastre, nu este surprinzător că plata cu...

Limită depunere numerar bancă – persoană fizică

Care este limita pentru depunere numerar la bancă pentru persoana fizică? Multe bănci din România...

Valoare reziduală

Ce înseamnă valoarea reziduală? Valoarea reziduală reprezintă suma de bani pe care un client care...

Ce bancă cumpără bani vechi?

De ce sunt valoroși banii vechi? Banii vechi au evoluat în timp, astfel că în...