Declarația 700

Ce este declarația 700?

Declarația 700 – „Declarația pentru înregistrarea/modificarea categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal”, este un document fiscal care se utilizează pentru înregistrările fiscale, dar și pentru modificarea ulterioară a vectorului fiscal, care presupune totalitatea taxelor și impozitelor declarate Agenției Naționale de Administrare Fiscală. 

Acest document se poate emite de fiecare dată când apar modificări care țin de taxele și impozitele unei unități, de exemplu:

 • TVA(Taxa pe Valoare adăugată)
 • Impozite pe profit 
 • Impozite pe veniturilor entităților economice care au un număr redus de angajați
 • Salarii
 • Venituri obținute din drepturile de proprietate- reprezentate de drepturile de autor, licențe, servicii de consultanță etc.
 • Venituri care provin de la activități sportive
 • Accize 

Înregistrările fiscale sunt obligatorii, dacă o entitate se regăsește într-un raport juridic fiscal. Înregistrarea fiscală reprezintă activitatea prin care, unei persoane i se atribuie un cod de identificare fiscală. 

Cine depune declarația 700?

Declarația 700 – „Declarația pentru înregistrarea/modificarea categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal”, se completează și se transmite ori de câte ori intervin modificări, ulterior înregistrării fiscale, în datele declarate de contribuabili/plătitori prin declarația de înregistrare fiscală/declarația de mențiuni, precum și cu ocazia radierii înregistrării fiscale.

Declarația 700 se poate depune de fiecare dată când contribuabilii fac o solicitare în sensul înregistrării sau modificării obligațiilor fiscale înscrise în vectorul fiscal,  aceasta fiind depusă exclusiv online, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro

Astfel,  declarația 700 se depune de către contribuabili în următoarele situații:

 • în cazul înregistrării/modificării domiciliului fiscal;
 • pentru înregistrarea în vectorul fiscal a unor noi categorii de obligaţii fiscale sau modificarea categoriilor de obligaţii fiscale declarative iniţial  înscrise în vectorul fiscal;
 • în ipoteza exercitării opțiunii de modificare a anului fiscal;
 • pentru modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare și plată a impozitului pe profit, de către contribuabilii plătitori de impozit pe profit;
 • în scopul înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile care solicită, ulterior înregistrării fiscale, înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin.(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, respectiv, efectuarea de mențiuni referitoare la vectorul fiscal privind TVA, ulterior înregistrării în scopuri de TVA;
 • pentru efectuarea de mențiuni privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare.
 • pentru efectuarea de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară de bunuri taxabilă în România;
 • în vederea efectuării de mențiuni privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent;
 • pentru exercitarea opțiunii privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal, cu privire la locul prestării, către persoane neimpozabile, a serviciilor de telecomunicații, radiodifuziune și televiziune, sau a serviciilor furnizate pe cale electronică;

Amendă nedepunere declarația 700

Nedepunerea la termen a declarației 700 de către contribuabil, se consideră, potrivit legii, o contravenție dacă nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât să fie considerată, potrivit legii, infracţiune, aceasta fiind urmată de sancțiuni, potrivit art. 336 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. 

Amenda pentru persoanele juridice, care fac parte din categoria contribuabililor mijlocii și mari, este cuprinsă între 1000 lei și 5000 lei.

În cazul persoanelor fizice și a persoanelor juridice care nu se încadrează în categoria menționată supra, această contravenție se sancționează cu o amendă care pornește de la 500 lei și poate să ajungă la 1000 lei. 

Dacă doriți să depuneți o plângere, acest lucru este posibil, potrivit OUG 2/2001. Plângerea poate fi soluționată, fie de  judecătoria în a cărei circumscripție a avut loc săvârșirea contravenției  sau la judecătoria din raza teritorială a domiciliului/sediului contribuabilului. 

Atenție! Plângerea se poate realiza în termen de 15 zile de la data în care ați primit sau vi s-a comunicat contravenția. 

Este important ca toate persoanele/unitățile care desfășoară activități economice să depună corect declarația 700, privind înregistrările fiscale și modificările vectorului fiscal, pentru a evita posibile contravenții emise de autoritățile fiscale.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Articole Populare

Cine este obligat să aibă POS în 2024?

Luând în considerare capacitățile tehnologice din zilele noastre, nu este surprinzător că plata cu...

Limită depunere numerar bancă – persoană fizică

Care este limita pentru depunere numerar la bancă pentru persoana fizică? Multe bănci din România...

Am uitat să scot raportul z – ce se întâmplă?

Am uitat să scot raportul z - raport z scos în ziua următoare Potrivit art....

Valoare reziduală

Ce înseamnă valoarea reziduală? Valoarea reziduală reprezintă suma de bani pe care un client care...