Impozit dividende 2024

Ce sunt dividendele într-un SRL?

Conform art. 67 alin. (1) din Legea 31/1990 privind societățile comerciale:„ Cota-parte din profit ce se plăteşte fiecărui asociat constituie dividend.”

Astfel, asociatul din cadrul unei societăți cu răspundere limitată (S.R.L.) are dreptul la dividende, respectiv la beneficii de ordin bănesc, din profitul realizat de societate de la sfârșitul exercițiului financiar.

Conform art. 7 pct. 11. din Codul Fiscal, dividendele reprezintă:„ o distribuire în bani sau în natură, efectuată de o persoană juridică unui participant, drept consecință a deținerii unor titluri de participare la acea persoană juridică, exceptând următoarele:

a) o distribuire de titluri de participare noi sau majorarea valorii nominale a titlurilor de participare existente, ca urmare a unei operaţiuni de majorare a capitalului social, potrivit legii;
b) o distribuire efectuată în legătură cu dobândirea/răscumpărarea titlurilor de participare proprii de către persoana juridică;
c) o distribuire în bani sau în natură, efectuată în legătură cu lichidarea unei persoane juridice;
d) o distribuire în bani sau în natură, efectuată cu ocazia reducerii capitalului social, potrivit legii;
e) o distribuire de prime de emisiune, proporţional cu partea ce îi revine fiecărui participant;
f) o distribuire de titluri de participare în legătură cu operaţiuni de reorganizare, prevăzute la art. 32 şi 33.”

Mai mult, potrivit legislației fiscale –  câştigurile obţinute de persoanele fizice din deţinerea de titluri de participare la organisme de plasament colectiv și veniturile în bani sau în natură distribuite de societăţile agricole, cu personalitate juridică unui participant la societatea respectivă drept consecinţă a deţinerii părţilor sociale – se supun aceluiași regim fiscal ca și cel al dividendelor.

Impozit dividende 2024

În ceea ce privește S.R.L.-urile,  pentru distribuirea de dividende, în anul 2024, cota aplicabilă asupra bazei impozabile a dividendelor este de 8%.

CASS dividende 2024

Pentru veniturile obținute din dividende, CASS se calculează prin raportare la cele 3 plafoane stabilite în funcție de salariul minim pe economie, mai exact:

  • Dividendele cuprinse valoric între 6 și 12 salarii minime brute;
  • Dividendele cuprinse valoric între 12 și 24 de salarii minime brute;
  • Dividendele care depășesc valoric 24 de salarii minime brute.

Pentru PFA-uri, în anul fiscal 2024, veniturile obținute din alte surse, printre care și din dividende (alături de cele obținute din chirii sau dobânzi), CASS va reprezenta 10% din 6, 12 sau 24 de salarii minime brute.

Calcul dividende 2024

Astfel, dacă veniturile din dividende sunt inferioare pragului de 6 salarii minime brute, nu se va datora CASS. Când acestea sunt cuprinse între 6 și 12 salarii minime brute, se va datora 10% din cuantumul a 6 salarii minime brute pe economie, respectiv 1.980 lei.

Când veniturile din dividende se încadrează între 12 și 24 salarii minime brute, cota de 10% se calculează prin raportare la 12 salarii minime brute și astfel, se va datora suma de 3.960 lei.

În final, pentru dividendele care depășesc valoric pragul de 24 de salarii, CASS datorat este în cuantum de 7.920 lei.

Declarație unică dividende 2024

În situația în care veniturile din dividende depășesc plafoanele prezentate anterior, este necesară întocmirea de către contribuabili a declarației unice, mai exact a formularului 212 disponibil pe portalul ANAF, prin care aceștia declară pe proprie răspundere veniturile realizate.

Dividende interimare

În funcție de obiectivul fiecărei societăți și de profitul încasat, dividendele se pot acorda asociaților anual sau, opțional, trimestrial prin dividende interimare, în limita profitului net realizat trimestrial.

Modalitatea de distribuție trimestrială a dividendelor se realizează în baza adunării generale a asociaților (A.G.A.) corelativ cu întocmirea unei situații financiare interimare. Avantajele acordării dividendelor interimare sunt evidente, însă acestea prezintă și anumite dezavantaje, care adesea, nu sunt luate în calcul de asociați.

Mai exact, este posibil ca profitul aferent activității economice a societății să nu fie cel preconizat, mai exact profitul realizat și calculat la final de an să fie sub valoarea dividendelor interimare acordate asociaților. În această situație, în sarcina asociaților se naște obligația de restituire și regularizarea sumelor.

Astfel, asociații sunt obligați, sub sancțiunea  acumulării de dobânzi, ca în termen de 60 de zile de la data aprobării situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat, să plătească diferențele rezultate din regularizare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Articole Populare

Cine este obligat să aibă POS în 2024?

Luând în considerare capacitățile tehnologice din zilele noastre, nu este surprinzător că plata cu...

Limită depunere numerar bancă – persoană fizică

Care este limita pentru depunere numerar la bancă pentru persoana fizică? Multe bănci din România...

Am uitat să scot raportul z – ce se întâmplă?

Am uitat să scot raportul z - raport z scos în ziua următoare Potrivit art....

Valoare reziduală

Ce înseamnă valoarea reziduală? Valoarea reziduală reprezintă suma de bani pe care un client care...