Extras de cont – ce este?

Extrasul de cont reprezintă un document financiar-bancar important în relația dintre o instituție de credit și clientul său. Acest instrument oferă o imagine detaliată asupra operațiunilor efectuate într-un cont bancar într-o perioadă specificată. 

Ce este extrasul de cont?

Extrasul de cont este un document oficial emis de o instituție de credit care prezintă o situație detaliată a tuturor tranzacțiilor efectuate într-un cont bancar într-o anumită perioadă de timp. Acesta include informații precum datele de identificare ale titularului contului, numărul contului, perioada acoperită de extras, soldul inițial și final al contului, detalii despre fiecare tranzacție efectuată, precum și eventuale comisioane sau dobânzi aplicate.

Din punct de vedere juridic, extrasul de cont servește ca dovadă a operațiunilor efectuate și poate fi utilizat în diverse scopuri, inclusiv în litigii sau în relația cu autoritățile fiscale. Extrasele de cont au forță probantă în instanță. Această caracteristică conferă extrasului de cont o importanță deosebită în contextul probatoriului juridic, putând fi folosit pentru a demonstra existența sau inexistența unor tranzacții financiare.

De unde iau extras de cont?

Obținerea unui extras de cont a devenit un proces mult mai accesibil și diversificat în era digitală. Majoritatea instituțiilor bancare oferă clienților posibilitatea de a genera și descărca extrase de cont direct din platformele lor de internet banking sau prin intermediul aplicațiilor mobile dedicate. Această metodă oferă avantajul accesibilității imediate și al reducerii costurilor asociate cu procesarea fizică a documentelor.

Pentru clienții care preferă metodele tradiționale sau care au nevoie de extrase care să poarte ștampila instituției de credit și semnătura funcționarului, opțiunea de a solicita extrasul la ghișeele sucursalelor bancare rămâne disponibilă. Unele bănci continuă să ofere și serviciul de trimitere periodică a extraselor de cont prin poștă, la adresa clientului, deși această practică este în declin datorită costurilor implicate și preferinței crescânde pentru soluțiile digitale.

Cât costă un extras de cont?

Costul unui extras de cont variază în funcție de politica fiecărei instituții de credit și de modalitatea de obținere. În general, extrasele generate online sau prin aplicații mobile sunt oferite gratuit, ca parte a serviciilor standard de internet banking. Această abordare se aliniază cu tendința generală de digitalizare a serviciilor bancare și de reducere a costurilor operaționale.

Pentru extrasele solicitate la ghișeu sau trimise prin poștă, pot exista costuri asociate, stabilite conform listei de tarife și comisioane a fiecărei bănci. Aceste costuri pot varia în funcție de perioada acoperită de extras și de frecvența solicitărilor.

Acte necesare extras de cont

Cerințele pentru obținerea unui extras de cont variază în funcție de modalitatea aleasă și de politicile specifice ale fiecărei instituții bancare. Pentru accesul online sau prin aplicație mobilă, sunt necesare credențialele de autentificare, care pot include nume de utilizator, parolă și, în multe cazuri, un cod de securitate suplimentar.

La solicitarea extrasului la ghișeul băncii, clientul trebuie să prezinte un act de identitate valid și să completeze un formular specific de solicitare. 

În cazul persoanelor juridice, procesul poate fi mai complex, necesitând documente de identificare ale persoanei autorizate să solicite extrasul, precum și împuterniciri sau specimene de semnătură valabile. Aceste cerințe suplimentare au rolul de a proteja confidențialitatea informațiilor financiare ale companiilor și de a preveni accesul neautorizat la date sensibile.

Pentru situațiile în care extrasul de cont este solicitat de o terță parte, cum ar fi un împuternicit sau un moștenitor, pot fi necesare documente suplimentare care să ateste dreptul legal de a accesa informațiile din cont (precum procuri, certificate de moștenitor sau de calitate de moștenitor). Această măsură este importantă pentru protejarea confidențialității datelor bancare și pentru prevenirea fraudelor.

În concluzie, extrasul de cont este un instrument cheie în gestionarea finanțelor personale și în relația cu instituțiile de credit, oferind transparență asupra operațiunilor bancare și servind ca document probatoriu în diverse situații juridice și fiscale. Legislația românească, aliniată la normele europene, asigură dreptul clienților la informare periodică și gratuită cu privire la operațiunile din conturile lor, în timp ce impune băncilor obligația de a asigura confidențialitatea informațiilor bancare.

În era digitală, accesul la extrase de cont a devenit mai facil prin intermediul serviciilor de internet banking și al aplicațiilor mobile, reflectând tendința generală de digitalizare a serviciilor financiare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Articole Populare

Cine este obligat să aibă POS în 2024?

Luând în considerare capacitățile tehnologice din zilele noastre, nu este surprinzător că plata cu...

Limită depunere numerar bancă – persoană fizică

Care este limita pentru depunere numerar la bancă pentru persoana fizică? Multe bănci din România...

Am uitat să scot raportul z – ce se întâmplă?

Am uitat să scot raportul z - raport z scos în ziua următoare Potrivit art....

Valoare reziduală

Ce înseamnă valoarea reziduală? Valoarea reziduală reprezintă suma de bani pe care un client care...