Ce sunt activele circulante?

Mijloacele prin care o firmă poate să își asigure un venit pe o perioadă mai lungă de timp se numesc active. În contabilitate, activele unei companii sunt toate resursele rezultate din activitățile economice prestate.

În funcție de lichiditate, activele unei firme pot să fie de două tipuri, respectiv, active imobilizate și active circulante. Lichiditatea reprezintă perioada de timp necesară ca un element de activ să fie transformat în disponibilități bănești. 

Potrivit dispozițiilor art. 258 alin. (1) din Reglementările Contabile din 2014 privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, un activ se clasifică ca activ circulant atunci când:

 • se aşteaptă să fie realizat sau este deţinut cu intenţia de a fi vândut sau consumat în cursul normal al ciclului de exploatare al entităţii;
 • este deţinut, în principal, în scopul tranzacţionării;
 • se aşteaptă a fi realizat în termen de 12 luni de la data bilanţului; 
 • este reprezentat de numerar sau echivalente de numerar a căror utilizare nu este restricţionată.

Toate celelalte active reprezintă active imobilizate. Ciclul de exploatare al unei entităţi reprezintă perioada de timp dintre achiziţionarea activelor care sunt destinate procesării şi finalizarea acestora în numerar sau echivalente de numerar.

Echivalentele de numerar reprezintă investiţiile financiare pe termen scurt, extrem de lichide, care sunt uşor convertibile în numerar şi sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii.

Activele imobilizate sunt resursele/bunurile pe care o firmă le deține o perioadă mai îndelungată de timp (mai mult de un an), fiind utilizate în activitatea firmei. La rândul lor, aceste active imobilizate sunt de 3 tipuri:

 • Imobilizate necorporale – reprezintă bunurile intangibile, care se utilizează în procesul de producție (exemplu, sistemul software, cheltuieli de constituire a firmei);
 • Imobilizate corporale – sunt bunurile care au o valoare mai mare și sunt utilizate o perioadă mai îndelungată (de exemplu, o mașină utilizată în companie, aparatură pentru birou, instalații);
 • Imobilizate financiare –  acțiunile pe care le are firma la alte entități.

Tipuri de active circulante

Activele circulante se împart în stocuri (inclusiv valoarea serviciilor prestate pentru care nu a fost întocmită factură), creanțe, investiții financiare pe termen scurt și disponibilități bănești. 

 1. Stocurile 

Sunt reprezentate de toate bunurile materiale care sunt la dispoziția firmei, cu scopul de a fi vândute sau utilizate în procesul de producție. 

Bunurile care trebuie vândute se numesc mărfuri, bunuri cumpărate de la alți producători pentru a fi revândute. Bunurile utilizate în procesul de producție se referă la toate materiile prime și materialele consumabile (care ajută la formarea produsului finit).

În categoria stocurilor se cuprind şi activele cu ciclu lung de fabricaţie, destinate vânzării (de exemplu, echipamente, nave, ansambluri sau complexuri de locuinţe, realizate de entităţile ce au ca activitate principală obţinerea şi vânzarea unor astfel de produse). 

În egală măsură, în categoria stocurilor se încadrează și terenurile cumpărate în scopul construirii pe acestea de construcţii destinate vânzării.

2. Creanțele

bani

Numite și valori în curs de decontare, creanțele sunt sumele de bani încasate de firme, la un anumit termen, de la persoane fizice sau alte firme. Mai exact, în momentul în care societatea trebuie să primească o sumă de bani de la un furnizor, compania are o creanță. 

În funcție de tipul acestora, creanțele se clasifică în următoarele categorii:

 • Creanțe civile;
 • Creanțe comerciale;
 • Creanțe bancare;
 • Creanțe fiscale;
 • Creanțe salariale.

3. Investiții pe termen scurt

Acest tip de active circulante sunt formate din sumele de bani pe care compania dorește să le investească o durată scurtă de timp, cu scopul de a obține profit. Astfel, în această tipologie de active circulante se încadrează acţiunile deţinute la entităţile afiliate şi alte investiţii pe termen scurt.

Alte investiţii pe termen scurt sunt reprezentate de obligaţiunile emise şi răscumpărate, respectiv obligaţiunile precum şi alte valori mobiliare achiziţionate în vederea realizării unui profit într-un termen scurt.

4. Disponibilitățile bănești

Disponibilitățile bănești reprezintă activele curente pe care le deține o firmă în diverse conturi bancare sau casierie. Astfel, disponibilitățile sunt toate bunurile mobile și imobile dintr-o societate economică, evaluate în unități monetare cu lichiditate foarte mare. 

Așadar, din punct de vedere contabil, activele reprezintă bunurile/valorile care rămân după ce au fost achitate toate datoriile. În cazul în care se dorește evaluarea firmei, întocmirea unui bilanț contabil este necesar, acesta fiind alcătuit atât din activele imobilizate și circulante, cât și din pasive. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Articole Populare

Cine este obligat să aibă POS în 2024?

Luând în considerare capacitățile tehnologice din zilele noastre, nu este surprinzător că plata cu...

Limită depunere numerar bancă – persoană fizică

Care este limita pentru depunere numerar la bancă pentru persoana fizică? Multe bănci din România...

Am uitat să scot raportul z – ce se întâmplă?

Am uitat să scot raportul z - raport z scos în ziua următoare Potrivit art....

Valoare reziduală

Ce înseamnă valoarea reziduală? Valoarea reziduală reprezintă suma de bani pe care un client care...