Riscuri Titluri de Stat

Ce sunt titlurile de stat?

Titlurile de stat sunt plasamente financiare emise sub formă digitalizată, care confirmă datoria publică.

În esență, persoanele fizice și juridice au posibilitatea de a cumpăra titluri de stat pentru care vor încasa o dobândă anuală, proporțională cu suma investită. Numite și obligațiuni de stat, ele pot fi eliberate în moneda națională sau în valută. Regulile aplicabile fiecărei emisiuni sunt cele prevăzute în prospectul de ofertă, denumit și prospect de emisiune.

Prin intermediul acestor instrumente, Statul obține un stimulent financiar, sub forma unui împrumut, iar persoanele fizice sau juridice de drept privat care achiziționează astfel de produse se comportă precum o instituție bancară. Practic, acestea lasă în folosința statului sumele de bani achitate pentru achiziționarea titlurilor de stat sub condiția plății unei dobânzi și cu prospectul restituirii nominale a sumei.

Acest program a fost inițiat de Guvern în anul 2020 fiind conceput ca o modalitate provizorie de majorare a bugetului în vederea asigurării fondurilor necesare pentru demararea și continuarea unor proiecte.

În general, titlurile de stat se emit pe diferite intervale de timp, fiecare termen implicând o serie de condiții:

  • Titlurile de stat pe termen scurt au o durabilitate redusă, respectiv mai mică decât un an și reprezintă certificate de trezorerie cu discount. În contextul investiției, prețul inițial de achiziție se situează considerabil sub valoarea nominală, atinsă abia la maturitate și care este restituită. Discrepanța aceasta este tocmai potențialul profit.
  • Titlurile de stat pe termen mediu și lung sunt plasări de capital longevive, întinse pe o perioadă de peste un an, cumpărate la valoarea reală. În ceea ce privește dobânda, aceasta urmează a fi remunerată fie anual, fie la scadența investiției.

Există diverse surse din care aceste titluri pot fi cumpărate, fiind puse la dispoziția oricărui cetățean, cu vârsta de 18 ani împlinită la momentul subscrierii, dar și persoanelor juridice, după caz, cu respectarea prevederilor Legii nr. 227/2015.
Canalele de distribuție variază, aceasta putându-se realiza: prin intermediul băncilor, a oficiilor poștale, a unităților Trezoreriei Statului, dar și on-line. Bineînțeles, particularitățile fiecărui titlu de stat vor fluctua în funcție de unitatea aleasă. Astfel, vom diferenția titlurile de stat prin programul Tezaur de cele Fidelis.

Titlurile de stat Tezaur
 

Sediul materiei îl constituie Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3139/2017, completat cu modificările ulterioare.

Începând cu data de 1 septembrie 2022, Ministerul Finanțelor, cu scopul refinanțării datoriei publice și reparării deficitului bugetar, a emis titlurile de stat Tezaur, denominate în lei, dematerializate, cu o valoare pecuniară de 1 leu. Acestea pot fi cumpărate de către persoane fizice majore, fie de la unitățile Trezoreriei Statului, fie prin subunități poștale. Achiziționarea și retragerea fondurilor sunt permise exclusiv în perioada de subscriere stabilită de către autoritățile publice, cea mai recentă fiind înregistrată în intervalul 12 februarie 2024  – 8 martie 2024. Desigur, renunțarea este posibilă oricând – în acest scop titularul fiind nevoit să înregistreze o cerere de răscumpărare -, însă nerespectarea perioadei specifice duce la pierderea integrală a dobânzilor acumulate. De asemenea, rata anuală oscilează în raport cu maturitatea titlului și a tipului de emisiune. Spre exemplu, în perioada mai sus menționată, prin programul Tezaur, s-a reținut o dobândă de 6,00% pentru durata de un an, respectiv 6,75% pentru durata de 3 ani.

O altă particularitate o constituie caracterul transferabil, permis strict în ipoteza decesului. În această situație, dreptul de proprietate asupra titlului îi revine moștenitorului, condiționat de atestarea calității sale.


Titlurile de stat Fidelis


Asimilate depozitelor bancare, titlurile de stat Fidelis sunt denominate atât în lei, cât și în euro. Cel interesat poate apela la serviciile băncilor competente, cum ar fi: Banca Comercială Română, Banca Transilvania, CEC Bank, Raiffeisen Bank.

Suma investită se recuperează integral la momentul scadenței, adică odată cu ajungerea la maturitate a titlului. Spre deosebire de prețul mai diminuat regăsit în programul Tezaur, valoarea unui titlu de stat Fidelis este de 100 RON pentru emisiunea în lei, respectiv 100 pentru cea în euro. Pentru subscrierea în lei este necesară depunerea sumei minime de 5000 RON, iar pentru cea în euro de 1000€.

În plus, aceste titluri pot fi răscumpărate anticipat, fiind tranzacționabile la bursă și reinvestite. Astfel, titularului îi va fi înapoiată valoarea de la momentul retragerii, și nu cea de la scadență, însoțită de dobânda obținută până la momentul respectiv.

Astfel, în procesul de selecție a canalului de achiziție, trebuie avute în vedere anumite aspecte principale:

  • posibila intenție de a efectua operațiuni de transmitere a titlului de stat înainte de ajungerea la maturitate;
  • costurile aferente;
  • suma presupusă investiției, dar și durata adecvată;
  • informarea asupra condițiilor aplicabile fiecărei emisiuni.

Avantajele achiziționării titlurilor de stat:

  • rambursarea unei anumite rate prestabilite, la perioade regulate transformă plata respectivă într-un activ fix;
  • veniturile provenite din deținerea și transferul titlurilor de stat nu sunt supuse impozitării.

Riscuri titluri de stat

Deși aproape inexistente, subzistă totuși o serie de riscuri posibile. Instabilitatea politică, inflația, ratele dobânzilor – toate aceste situații pot conduce spre o incapacitate de plată, periclitând astfel situația financiară a investitorului. În plus, deoarece sunt considerate plasamente sigure, randamentul financiar nu depășește inflația, deci nu există un câștig extrem de mare.  

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Articole Populare

Cine este obligat să aibă POS în 2024?

Luând în considerare capacitățile tehnologice din zilele noastre, nu este surprinzător că plata cu...

Limită depunere numerar bancă – persoană fizică

Care este limita pentru depunere numerar la bancă pentru persoana fizică? Multe bănci din România...

Am uitat să scot raportul z – ce se întâmplă?

Am uitat să scot raportul z - raport z scos în ziua următoare Potrivit art....

Valoare reziduală

Ce înseamnă valoarea reziduală? Valoarea reziduală reprezintă suma de bani pe care un client care...